Giới Thiệu Về Nhóm Đặc Trách Kết Hợp Đa Văn Hóa Của Đảng Lao Động

English – Ελληνικά – हिंदी – Italiano – Español – Tiếng Việt – عربى – 中文 – Pilipino – ਪੰਜਾਬੀ – 한국어

Từ khi Đạo luật về Kỳ thị Chủng tộc (Racial Discrimination Act) được ban hành vào năm 1973, đảng Lao Động Úc (Australian Labor Party (ALP)) đã tranh đấu đề cao chính sách đa văn hóa như một viên đá đặt nền tảng cho các giá trị của nước Úc và sự đoàn kết trong xã hội.

Đảng ALP đã khởi động Nhóm Đặc Trách Kết Hợp Đa Văn Hóa để liên hợp nước Úc đa văn hóa hầu giúp thông báo, với càng nhiều tiếng nói càng tốt, các chính sách của Đảng Lao Động Liên Bang và vai trò của chủ nghĩa đa văn hóa trong sự đoàn kết của xã hội và bản sắc của nước Úc.

Nhóm đặc nhiệm sẽ khảo sát các chính sách có ảnh hưởng đến các cộng đồng đa văn hóa gồm: 

  • chất lượng của việc sử dụng các dịch vụ của Chính quyền Liên bang
  • hỗ trợ hiện hành trong các lãnh vực của tiểu thương, làm chủ doanh nghiệp và hoạt động cách tân
  • các chướng ngại và nhu cầu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của Chính quyền Liên bang (đặt trọng tâm vào các dịch vụ cố vấn doanh nghiệp đa văn hóa)
  • các cơ hội để kết nối và hợp tác nhằm giúp liên kết các hội đoàn trong cộng đồng với dịch vụ của Chính quyền Liên bang.

Trong khi khảo sát các lãnh vực này, nhóm đặc nhiệm cũng sẽ phản ảnh về vai trò bao quát hơn của Chính quyền Liên bang trong nỗ lực tạo dựng một xã hội và kinh tế hội nhập nhiều hơn.

 

HÃY GÓP TIẾNG NÓI CỦA QUÝ VỊ

Ý kiến đóng góp của quý vị giúp hình thành các chính sách của đảng Lao Động. Chúng tôi mong được nghe ý kiến của quý vị.

Hãy đệ trình ý kiến

Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đệ trình qua mọi hình thức gồm qua lời viết, đoạn ghi âm hay đoạn phim. Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đệ trình của quý vị bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Việc đệ trình ý kiến của quý vị nên liên quan đến ít nhất là một lãnh vực mà nhóm đặc nhiệm đặt trọng tâm vào và nên gồm chi tiết để liên lạc với quý vị.

Quý vị có thể gởi ý kiến đệ trình qua điện thư đến địa chỉ [email protected]

 

LIÊN LẠC

Muốn liên lạc với Nhóm Đặc Trách Kết Hợp Đa Văn Hóa của Đảng Lao Động xin vui lòng gởi điện thư đến [email protected]